הוצאה לפועל של פסק דין למזונות

כאשר האב לא פועל בהתאם להסכם הגירושין או לפסק הדין למזונות או להחלטה למזונות זמניים ואינו משלם את דמי המזונות אשר נקבעו בפסק הדין ו/או בהסכם הגירושין..

צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא..

מה ניתן לגבות באמצעות הוצאה לפועל

כגוף הדואג ומגן על הזוכים, לשכת הוצאה לפועל פועלת במטרה להכביד על החייבים המתחמקים מתשלום החוב ועושה כל שלאל ידה כדי לגרום להם לפרוע את חובותיהם.

איחוד תיקים

כאשר חייב נקלע לחובות כבדים ועוד לפני שמספיק להסדיר חובותיו לכלל הנושים, נפתחים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל וכך גם ננקטים כנגדו הליכים רבים, במקרים דוגמת אלו החוק והפסיקה מאפשרים הליך מיוחד..

ניהול הליכים בהוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל) משמשת כמעין "זרוע מבצעת" של בתי המשפט בישראל ומשמשת כהליך ביצועי – מנהלי שמהותו, אכיפת פסקי דין כספיים