האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

הריון בעבודה

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה זה בוודאי ברור לכל. זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים.

ארגון עובדים

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

התעמרות

התעמרות במקום העבודה

התעמרות בעבודה, היא למעשה תופעה חברתית התנהגותית אגרסיבית פסולה ,כזו שנוטה לשוב ולחזור על עצמה ולאורך זמן כלפי עובד או כפוף.

הטרדה מינית

הטרדה מינית בעבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

העסקת בני נוער

העסקת בני נוער

מתכוונים להעסיק בני נער בקיץ? כדאי שתכירו את כל החובות החלות עליכם.

עובד שכיר או פרילנסר?

עובד שכיר או פרילנסר

האם אדם שמקבל את שכרו כנגד חשבונית הוא למעשה פרילנסר או 'עובד'. הפסיקה באשר לשאלה זו ענפה.
אך חשוב מכך, יש לדעתי לדון באופן העסקה עצמו, משום שפרילנסרים לא מוגנים בחוקי העבודה, ולכן אותם פרילנסרים מגנים על עצמם בחוזה ההתקשרות עצמו בלבד- ותקיפת ההסכם תעשה בבית משפט שהוא לא בית הדין לעבודה(!)

האם טיפ הוא חלק משכר עבודה?

בעלי מסעדות שמשתמשים בנוהג הרווח של הסועדים להשאיר טיפים, כדי להתנער מחובתם לתשלום השכר והזכויות הנלוות לעובדיהם. עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם, ואחרים לא יודעים להתמצא באזור הדמדומים שנוצר מכך שהמחוקק נמנע מלהכריע בסוגיית מעמד הטיפים.

חופשה על דעת העובד או חופשה מרוכזת

מעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו, עם זאת, העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

חובת השימוע ופיטורין שלא כדין

על יסוד ההנחה, כי פיטורין הם לא דבר של מה בכך, ואף בספרות הפסיכולוגית הם אף משולים לאבל, אזי בישראל, פיטורים אינם מתבצעים מ"עכשיו לעכשיו", ללא הסבר או הודעה מוקדמת.

מתנה לחג

ראש השנה בפתח ועובדים רבים מצפים לקבל מתנה לחג, אך נשאלת השאלה: האם מתנה לחג הן חובה או רשות, האם ניתן לחלק מהעובדים לתת מתנה ולחלק לא? האם המעסיק יכול להפסיק אחרי שנים שבהן העניק לעובדים מתנה?