צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים.

המטרה בצו זה היא להקל על החייב ולאפשר לו לשלם כנדרש את חובותיו וכן לאפשר לו לשוב למסלול חיים תקין באופן הדרגתי .

צו תשלומים מתקבל בדרך כלל לאחר שנשלחת לחייב אזהרה בדבר פתיחת תיק כנגדו בהוצאה לפועל וכאשר הוגשה בקשה לצו תשלומים.

למעשה, כל אדם, ארגון, חברה או בעל עסק שמתקשה לגבות את חובו, רשאים לגשת ולפתוח תיק כנגד אותו חייב בלשכת הוצאה לפועל, על מנת שזו תתריע באופן פורמלי בפני החייב ובמידה וחובו עדיין לא יסולק, תוכל הלשכה להעמיד כנגדו סנקציות חמורות.

מהי בקשה למתן צו תשלומים?

הבקשה למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים), החייב למעשה פונה עם הצעה "נגדית" לזו של הצו הקיים בתיק ומציע מתווה תשלומים על פי סכום ומועד בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב. את בקשה זו יש להגיש על פי סעיף 7א' שבחוק ההוצאה לפועל ובתוך מסגרת הזמנים הקצובה שנמסרה באזהרה.

תנאי נוסף לקבלת הבקשה הוא להתחיל לבצע את התשלומים על פי ההצעה שהוגשה וזאת מבלי להמתין להחלטה הסופית של רשם ההוצאה לפועל בנושא. רק אם יוחלט אחרת לגבי צו התשלומים מטעם הרשם, יהיה צורך להפסיק את התשלומים עד להודעה חדשה מטעמו. זה אומר שיחד עם הגשת הבקשה לצו תשלומים צריך לצרף קבלה על תשלום ראשון לתיק.

במקביל לקבלת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לזוכה הודעה המיידעת אותו על הבקשה שהוגשה לתיק ועליו ליתן הסכמתו לבקשת החייב לצו תשלומים.

דילוג לתוכן