מתנה לחג

ראש השנה בפתח ועובדים רבים מצפים לקבל מתנה לחג, אך נשאלת השאלה: האם מתנה לחג הן חובה או רשות, האם ניתן לחלק מהעובדים לתת מתנה ולחלק לא? האם המעסיק יכול להפסיק אחרי שנים שבהן העניק לעובדים מתנה?

אז נדגיש כבר בהתחלה, מתנה לחג נתונה להחלטת המעסיק, אך ישנם מקרים שבהם הוא נדרש להעניק את המתנה, ללא כל שיקול מצידו. כך למשל, אם במקום העבודה נהוג לחלק בראש השנה ובפסח שי לעובדים, ומדובר במנהג ארון שנים, במקרה שבו המעסיק מחליט להפסיק עם נוהג זה – ייתכן שמדובר בהרעת תנאים.

אמנם עדיין לא מדובר בחובה חוקית, אך במקרים מסוימים ניתן להתפטר בדין מפוטר ולקבל את מלא פיצויי הפיטורין בשל הרעת תנאי העבודה.

דוגמה נוספת למקרה שבו המעסיק חייב לתת מתנה לחג, היא כאשר הסכם העבודה בין הצדדים קובע כך או מקרה אחר שבו חל צו הרחבה או הסכם קיבוצי וישנה הוראה שהעובדים זכאים לקבל שי בחג.

במקרה שכזה המעסיק אף חייב לפעול על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כאשר במסגרתם נקבע כאמור כי העובדים יקבלו שי לחג – אחרת יהיה ניתן לתבוע אותו בבית הדין לעבודה.

דילוג לתוכן