מה ניתן לגבות באמצעות הוצאה לפועל

כגוף הדואג ומגן על הזוכים, לשכת הוצאה לפועל פועלת במטרה להכביד על החייבים המתחמקים מתשלום החוב ועושה כל שלאל ידה כדי לגרום להם לפרוע את חובותיהם.

לאור הריבוי הגודל של המקרים הנ"ל, המחוקק קבע כי ניתן לפתוח תיק בהוצאה לפועל או באמצעות עורך דין הוצאה לפועל לא רק במקרה שיש לזוכה פסק דין לטובתו,

אלה גם כאשר הזוכה אוחז בשטר חוב, שטר ערבות, שטר משכנתא, צ'קים שחוללו, חשבונית / זיכוי שלא קיבל תמורה כנגד התשלום וכן לזוכה אפשרות להגיש תובענה לסכום קצוב, פסק דין שניתן לטובת הזוכה שלא בוצע על ידי החייב וכל מסמך / ראיה המוכיחה התחייבות כספית של החייב לזוכה.

בכל המקרים הנ"ל (העומדים בתנאים המוגדרים בחוק ההוצאה לפועל ובתקנות ההוצאה לפועל) ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל (מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד הוצאה לפועל) לצורך ביצוע גביית החובות מצד החייב ללא כל הליך קודם בפני בית המשפט.

הגבלות על החייב

המחוקק מאפשר לזוכה לנקוט הליכים כנגד החייב ולהטיל עליו הגבלות במטרה להכביד על החייב ולגרום לו לפרוע את חובותיו כמו למשל הטלת עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על החזקת רישיון נהיגה, רישום הערת אזהרה בטאבו, איסור לייסד תאגיד, מאסר בפועל (רק בתיקים הנובעים מאי תשלום מזונות)

דילוג לתוכן