מאמרים

הוצאה לפועל

צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא..

קרא עוד »
הריון בעבודה
דיני עבודה

האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה זה בוודאי ברור לכל. זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים.

קרא עוד »
דיני עבודה

ארגון עובדים

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

קרא עוד »
התעמרות במקום העבודה
דיני עבודה

התעמרות

התעמרות בעבודה, היא למעשה תופעה חברתית התנהגותית אגרסיבית פסולה ,כזו שנוטה לשוב ולחזור על עצמה ולאורך זמן כלפי עובד או כפוף.

קרא עוד »
הוצאה לפועל

צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא..

קרא עוד »
הריון בעבודה
דיני עבודה

האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה זה בוודאי ברור לכל. זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים.

קרא עוד »
דיני עבודה

ארגון עובדים

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

קרא עוד »
התעמרות במקום העבודה
דיני עבודה

התעמרות

התעמרות בעבודה, היא למעשה תופעה חברתית התנהגותית אגרסיבית פסולה ,כזו שנוטה לשוב ולחזור על עצמה ולאורך זמן כלפי עובד או כפוף.

קרא עוד »
הריון בעבודה
דיני עבודה

האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה זה בוודאי ברור לכל. זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים.

קרא עוד »
דיני עבודה

ארגון עובדים

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

קרא עוד »
התעמרות במקום העבודה
דיני עבודה

התעמרות

התעמרות בעבודה, היא למעשה תופעה חברתית התנהגותית אגרסיבית פסולה ,כזו שנוטה לשוב ולחזור על עצמה ולאורך זמן כלפי עובד או כפוף.

קרא עוד »
הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה

הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

קרא עוד »
עובד שכיר או פרילנסר
דיני עבודה

עובד שכיר או פרילנסר?

האם אדם שמקבל את שכרו כנגד חשבונית הוא למעשה פרילנסר או 'עובד'. הפסיקה באשר לשאלה זו ענפה.
אך חשוב מכך, יש לדעתי לדון באופן העסקה עצמו, משום שפרילנסרים לא מוגנים בחוקי העבודה, ולכן אותם פרילנסרים מגנים על עצמם בחוזה ההתקשרות עצמו בלבד- ותקיפת ההסכם תעשה בבית משפט שהוא לא בית הדין לעבודה(!)

קרא עוד »
הריון בעבודה
דיני עבודה

האם ניתן להפלות או לפטר אותי בשל ההריון? מתי ניתן לפטר עובדת בהריון?

עובדת המתכננת להיכנס להריון אינה מחויבת לספר זאת למעסיקה זה בוודאי ברור לכל. זכותה של אישה להרות בכל עת, מבלי שהדבר ייחשב לחוסר הגינות כלפי מקום העבודה. הריון או הורות אינם נתונים רלוונטיים להחלטות המעסיק בדבר קבלה לעבודה, קידום או פיטורים.

קרא עוד »
דיני עבודה

ארגון עובדים

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

קרא עוד »
התעמרות במקום העבודה
דיני עבודה

התעמרות

התעמרות בעבודה, היא למעשה תופעה חברתית התנהגותית אגרסיבית פסולה ,כזו שנוטה לשוב ולחזור על עצמה ולאורך זמן כלפי עובד או כפוף.

קרא עוד »
הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה

הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מגדיר חמישה סוגי התנהגות המהווים הטרדה מינית וקובע שהתנהגות כזו היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק.

קרא עוד »
עובד שכיר או פרילנסר
דיני עבודה

עובד שכיר או פרילנסר?

האם אדם שמקבל את שכרו כנגד חשבונית הוא למעשה פרילנסר או 'עובד'. הפסיקה באשר לשאלה זו ענפה.
אך חשוב מכך, יש לדעתי לדון באופן העסקה עצמו, משום שפרילנסרים לא מוגנים בחוקי העבודה, ולכן אותם פרילנסרים מגנים על עצמם בחוזה ההתקשרות עצמו בלבד- ותקיפת ההסכם תעשה בבית משפט שהוא לא בית הדין לעבודה(!)

קרא עוד »
הוצאה לפועל

צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא..

קרא עוד »
הוצאה לפועל

איחוד תיקים

כאשר חייב נקלע לחובות כבדים ועוד לפני שמספיק להסדיר חובותיו לכלל הנושים, נפתחים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל וכך גם ננקטים כנגדו הליכים רבים, במקרים דוגמת אלו החוק והפסיקה מאפשרים הליך מיוחד..

קרא עוד »
הוצאה לפועל

ניהול הליכים בהוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל) משמשת כמעין "זרוע מבצעת" של בתי המשפט בישראל ומשמשת כהליך ביצועי – מנהלי שמהותו, אכיפת פסקי דין כספיים

קרא עוד »
הוצאה לפועל

צו תשלומים – פריסת חוב לתשלומים

חייב בתיק הוצאה לפועל, יכול להגיש בקשה לרשם הוצאה לפועל למתן צו תשלומים (פריסת חוב לתשלומים) שמתווה את אופן פירעון החוב בהתאם בסכום חודשי קבוע למשך תקופה מוגדרת של חודשים. המטרה בצו זה היא..

קרא עוד »
הוצאה לפועל

איחוד תיקים

כאשר חייב נקלע לחובות כבדים ועוד לפני שמספיק להסדיר חובותיו לכלל הנושים, נפתחים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל וכך גם ננקטים כנגדו הליכים רבים, במקרים דוגמת אלו החוק והפסיקה מאפשרים הליך מיוחד..

קרא עוד »
הוצאה לפועל

ניהול הליכים בהוצאה לפועל

רשות האכיפה והגבייה (לשכת ההוצאה לפועל) משמשת כמעין "זרוע מבצעת" של בתי המשפט בישראל ומשמשת כהליך ביצועי – מנהלי שמהותו, אכיפת פסקי דין כספיים

קרא עוד »
דילוג לתוכן