חופשה על דעת העובד או חופשה מרוכזת

על מנת לשרוד את חודשי הקיץ מעסיקים רבים מוציאים את עובדיהם לחופשה מרוכזת במטרה להקל על תזרים המזומנים שלהם ולהימנע מפיטורי עובדים, בעוד פלחי שוק אחרים זקוקים כעת ליותר כח אדם ועובדים.

מעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו, עם זאת, העובד רשאי לבקש לנצל ימי חופשה במועדים הנוחים לו ועל המעסיק להתחשב בבקשותיו או לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים.

כמו כן, רשאי העובד לקחת יום אחד מהחופשה במועד שיבחר ויום אחד נוסף מתוך רשימת ימי חופשה לבחירה.

דילוג לתוכן