חובת השימוע ופיטורין שלא כדין

על יסוד ההנחה, כי פיטורין הם לא דבר של מה בכך, ואף בספרות הפסיכולוגית הם אף משולים לאבל, אזי בישראל, פיטורים אינם מתבצעים מ"עכשיו לעכשיו", ללא הסבר או הודעה מוקדמת.

הדין מחייב את המעסיק לערוך לעובד הליך שימוע מסודר ולתת לו הזדמנות מלאה ואף נאותה להתייחס לכוונת המעסיק לסיים את העסקתו.

השימוע נועד לתת לעובד 'במה' ו'קול' כדי לשכנע את מעסיקו שלא לפגוע בעתידו התעסוקתי, דבר שיכול בין השאר לגרום לפגיעה בתא המשפחתי.

יוצא אם כך, כי זכותו של העובד לשימוע מטילה על המעסיק חובה לקיים את השימוע בלב פתוח ובנפש חפצה, כפי שקבעה פסיקת בתי הדין לעבודה. כלומר: בהגינות, בשקיפות, בתום לב, תוך שהמעסיק מייחס חשיבות לטיעוני העובד והחלטתו ניתנת רק לאחר ששקל בקפידה טיעונים אלה.

כמו-כן, פיטורים שלא כדין הם לרוב פיטורים שנעשו בגלל אפלייה אסורה – למשל פיטורים של עובד לנוכח גילו המבוגר – או פיטורים שנעשו ללא הליך שימוע תקין או ללא הליך שימוע כלל.

לא פעם מגיע למשרדי עובד שפוטר בגלל סיבות זרות ואסורות – כמו התעקשות של העובד לעמוד זכויותיו, ניסיון של העובד לארגן ועד עובדים. ואפילו נתקלתי לא פעם בפיטורים על רק יציאה לחופשת מחלה, או אפילו סירוב לבצע פעולה פלילית או לאחוקית. גם אם נערך לעובד שימוע, שבו מוצגות סיבות אחרות ש"הותאמו" למצב חוקי רק כדי לכסות על הסיבה האמיתית – למשל, חוסר שביעות רצון מביצועי העובד שרק ניסה לארגן ועד, או "אי התאמה לסביבת העבודה" לעובד שהגיע לגיל 65 וניסו לחסוך את הפנסייה שלו, עדיין מדובר בפיטורין לא חוקיים.

זכרו שאם זומנתם לשימוע, זכותכם להגיע עם עורך דין לשימוע, ובכל מקרה יש לכם זכות להגיש תביעה אם הפיטורים לא חוקיים .

דילוג לתוכן