הוצאה לפועל

ייצוג זוכים

ייצוג זוכים
 • גביית שטרות / שטרי חוב / פסקי דין
 • הגשת תביעה על סכום קצוב (חיוב מכוח חוזה או מסמך בכתב)
 • הגשת מגוון בקשות לנקיטת הליכים טרם מסירת אזהרה (במקרה של חשש שהחייב יבריח נכסים) ולאחר מסירת אזהרה
 • עיקול שכר / עיקולי צד ג' (כולל מקרקעין)
 • תביעה לפינוי מושכר
 • גביית מזונות אישה וילדים
עורכי דין

ייצוג חייבים

ייצוג חייבים
 • ייצוג חייבים בהליכים חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 • הגשת התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב
 • איחוד תיקים מרצון (3%)
 • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
 • ביטול עיקולים והגבלות
 • הגשת בקשות שונות
 • ליווי חייב בחקירת יכולת
 • בקשה לקביעת צו תשלומים
עורכי דין

חוקים ותקנות

לפגישת היכרות השאירו פרטים או  התקשרו 08-9988433

דילוג לתוכן