הוצאה לפועל של פסק דין למזונות

כאשר האב לא פועל בהתאם להסכם הגירושין או לפסק הדין למזונות או להחלטה למזונות זמניים ואינו משלם את דמי המזונות אשר נקבעו בפסק הדין ו/או בהסכם הגירושין, האם רשאית לגבות את כספי המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי ו/או באמצעות לשכות ההוצאה לפועל.

כאשר כספי המזונות נגבים מהמוסד לביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי הוא זה הפותח בהליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. ואולם לא כל אישה הזכאית לקבלת דמי מזונות רשאית לגבות את כספי המזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מאחר ומימוש הזכות לקבלת דמי מזונות באמצעות המוסד לביטוח לאומי נקבע בהתאם לגובה הכנסותיה.

גביית כספי מזונות באמצעות הוצאה לפועל מאפשר לזוכה (הזכאית למזונות) לנקוט הליכים כנגד החייב לשם גביית כספי המזונות ופירעון החוב הקיים לרבות, עיקולים, הגבלות על החייב והנפקת צו מאסר ללא צורך בביצוע חקירת יכולת

דילוג לתוכן