ארגון עובדים

במשפט העבודה, קיים תהליך קולקטיבי נוסף:

ארגון עובדים שבו חברים יותר משליש מהעובדים במקום העבודה רוכש לעצמו מעמד לייצג את כלל העובדים במקום העבודה.

המשפט רואה חשיבות עליונה בשימור כוחו של ארגון עובדים. זאת, תחת ההנחה שארגון עובדים הוא נציגם של כלל העובדים, וכשהוא מגיע להסכמות עם המעסיק הוא עורך איזונים ופשרות תוך הפעלת שיקול דעת.

דילוג לתוכן